WAT IS EEN DENKPLAAT?

>> Een Denkplaat is een groot vel waarop deelnemers zelfstandig een thema ontrafelen.

>> Een Denkplaat maakt complexe thema's en onderwerpen inzichtelijk.

>> Slim inzetbaar als inleiding

of juist als verdieping op een thema.

>> Speels en overzichtelijk ontwerp op posterformaat

>> Een Denkplaat zet aan tot gesprekken en samenwerking

>> De Denkplaat is een sterk visueel beeld dat de gebruiker in staat stelt om te leren en kritisch te denken over een thema. De doelgroep wordt aangemoedigd om onderzoekend aan de slag te gaan en zo een eigen visie te vormen op het onderwerp.

>> Een Denkplaat is een complete les.

>> De plaat legt de link met actuele mediabronnen, zodat ook het onderwerp buiten de Denkplaat tot leven komt.

>> Ideaal voor organisaties en bedrijven die aansluiten bij het onderwijs.

>> Een Denkplaat zet aan tot kritisch denken, verdiepende gesprekken en stimuleert samenwerking.

>> De inhoud van de opdrachten en het ontwerp van de Denkplaat sluit aan op de belevingswereld van de doelgroep.

>> Een Denkplaat is bij uitstek geschikt voor projecten binnen onderzoekend & ontwerpend leren, kunsteducatie, mediawijsheid, wetenschap&techniek, wereldoriëntatie en burgerschap.